20 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się wykład prof. dr. hab. Jana Kisiela, kierownika Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, pt. „Tajemnice neutrin”

Organizatorem spotkania jest Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Neutrina to cząstki elementarne o znikomej masie (w porównaniu z masą innych znanych cząstek elementarnych), nieposiadające ładunku elektrycznego i poruszające się z prędkością bliską prędkości światła. Jest ich bardzo dużo wokół nas, ale bardzo niechętnie oddziałują z materią. Dlatego detektory neutrin muszą posiadać olbrzymią masę, a ponadto muszą pracować głęboko pod powierzchnią Ziemi, aby rzadkie przypadki oddziaływania neutrin nie były zakłócane przez częste, na powierzchni Ziemi, oddziaływanie cząstek promieniowania kosmicznego.

Wykład będzie okazją do omówienia własności neutrin, przedstawienia najważniejszych odkrywców w fizyce neutrin (uhonorowanych trzema Nagrodami Nobla) oraz poznania źródła neutrin. Przedstawiony zostanie również udział fizyków Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w eksperymentach neutrinowych ICARUS i T2K.

Prof. Jan Kisiel i prof. Carlo Rubbia, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
Słowa kluczowe (tagi):