Jesteś tutaj

12 stycznia 2018 roku o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) odbędzie się XI wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. W programie tegorocznej edycji przewidziano wystąpienie prof. dr. hab. Piotra Bilera z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który mówić będzie nt. „Matematycznych wyzwań w teorii chemotaksji”.

Teoria ta dotyczy badania ruchowych reakcji mikroorganizmów na działanie sygnałów chemicznych. Podczas wykładu omówione zostaną możliwości wykorzystania opisu matematycznego do analizy tego zjawiska.

Wydarzenie zostało ustanowione przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 2008 roku dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty – doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W ramach cyklicznych spotkań do wygłoszenia wykładu zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Matematyki UŚ.

 

Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
Słowa kluczowe (tagi):