W czwartek 7 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4, sala audytoryjna I) odbędzie się konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Janusz Gluza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi prelekcję pt. „Największa rewolucja w pomiarach od rewolucji francuskiej: redefinicja kilograma w 2020 roku”.

Wystąpienie dotyczyć będzie nowej definicji kilograma opartej na zjawiskach kwantowych i odpowiednich stałych: Plancka i  Klitzinga. Oprócz zagadnienia redefinicji jednostki masy, podczas wykładu omawiane będą także inne aspekty masy związane z bezwładnością ciał, grawitacją, antymaterią czy relatywistyką.

Prof. dr hab. Janusz Gluza zajmuje się fizyką neutrin, modelami niestandardowymi oddziaływań elementarnych, fizyką niskich energii, precyzyjnymi obliczeniami perturbacyjnymi w ramach Modelu Standardowego. Jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldta. Odbył trzyletni staż naukowy w ośrodku DESY (Niemcy), współpracuje z naukowcami z wiodących ośrodków naukowych na świecie. Od kilku lat zaangażowany jest we współpracę  z ośrodkiem CERN w Genewie i kolaboracją FCC (ang. Future Circular Collider). Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych sieciach naukowych, kierownik grantów NCN. Obecnie jest liderem grupy roboczej „Assessing the discovery potential of future high energy colliders” w sieci EU COST „Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier”.  Wyróżniony w konkursie „Lider umiędzynarodowienia UŚ”w 2015 roku za koordynację prestiżowych, naukowych projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Spotkanie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ptf.us.edu.pl.

Prof. dr hab. Janusz Gluza przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Archiwum J. Gluza
Słowa kluczowe (tagi):