15 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się IV ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

Podczas spotkania wykłady inauguracyjne zostaną wygłoszone przez dr hab. Irenę Jankowską-Sumarę z Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Techniczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz dr. hab. Piotra Młynarza z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Uczestnicy wydarzenia zaprezentują wyniki swoich badań w postaci komunikatów ustnych i plakatów naukowych.

Organizatorami konferencji są: Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego i Instytut Chemii UŚ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pomiedzynaukami.us.edu.pl oraz na Facebooku.

Obraz
VI ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”