14 i 15 maja 2017 roku w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie odbędzie się trzecia ogólnopolska konferencja „Geofizyka w Kosmosie”, organizowana przez studenckie koła naukowe geofizyków z Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Planetarium Śląskie

Spotkanie ma na celu przybliżenie zastosowania metod fizycznych w badaniach kosmicznych oraz prezentację wykorzystania wiedzy teoretycznej np. podczas pomiarów, jak również przetwarzania i interpretacji zebranych danych, w tym geofizycznych. Program konferencji obejmuje prezentacje specjalistów między innymi z Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego, a także sesję referatów studenckich. W drugim dniu odbędą się warsztaty przygotowane przez studentów i zaproszonych gości. Przedstawiony zostanie również temat budowy łazików marsjańskich oraz rakiet odrzutowych wykorzystywanych w przestrzeni kosmicznej.

Wydarzenie popularyzujące zastosowania geofizyki w eksploracji kosmosu skierowane jest do studentów geofizyki, geologii oraz nauk pokrewnych.

Konferencję patronatem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Organizacja wydarzenia odbywa się przy wsparciu z programu edukacyjnego PGNiG „GeoTalent”.

Więcej informacji na stronie: III konferencja "Geofizyka w Kosmosie"

 

Trzecia ogólnopolska konferencja „Geofizyka w Kosmosie”
Słowa kluczowe (tagi):