Jesteś tutaj

20 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych będzie się odbywać sympozjum naukowe pt. „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”. Organizatorem spotkania jest Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas spotkania prelegenci, reprezentujący różne szkoły badawcze i kilka ośrodków akademickich, podejmą rozważania nad zagadnieniami skupionymi wokół idei mitycznych początków miasta nad Tybrem oraz idei „wiecznotrwałości” Rzymu. Ślad mitologemów, odległych w czasie praktyk, idei nawiązujących treściowo do prapoczątków oraz do bohaterów-założycieli można uchwycić w czasach historycznych zarówno w sferze religijnej, obyczajowej, ideologicznej, jak i przedsięwzięciach politycznych. Z kolei przywoływanie idei wieczności Rzymu, co zamyka się w pojęciu Roma aeterna, pokaże wagę tradycji dla ówczesnych, ale również manipulowanie nią i wykorzystywanie pamięci o mitycznych początkach do kreowania bieżących celów.

Program sympozjum (Plik PDF)

 

Sympozjum naukowe pt. „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”
Słowa kluczowe (tagi):