European Dendroecological Fieldweek to cyklicznie organizowane studenckie warsztaty naukowe mające na celu popularyzowanie wiedzy z dziedziny dendrochronologii. W tym roku odbędzie się 26. edycja warsztatów, ale po raz pierwszy będzie miała miejsce w Polsce

26. Europejskie Warsztaty Dendroekologiczne odbędą się na przełomie sierpnia i września 2015 roku w Zawoi, u stóp Babiej Góry. Ponad 20 studentów z kilkunastu krajów z całego świata, w tym z Brazylii i Chin, będzie zgłębiało teoretyczne i praktyczne tajniki dendrochronologii. Wykładowcami będą eksperci pochodzący z czterech krajów. W ciągu tygodniowego kursu można będzie nauczyć się, w jaki sposób ze słojów drzew odczytywać przeszłość klimatu, określać wiek zabytków, kondycję lasu czy zagrożenie lawinowe.

Dendrochronologia
To narzędzie badawcze wykorzystywane w wielu dziedzinach – od geologii przez nauki o życiu, do kriminalistyki, wszędzie tam, gdzie drzewa mogą być świadkami jakiegoś wydarzenia. W naszym kraju jej praktyczne zastosowania dopiero się upowszechniają.

Datowanie obiektów wykonanych z drewna
Możemy określić dokładny czas powstania budowli, dzieł sztuki, statków, instrumentów etc. Najstarsze na świecie drzewa rosną w Górach Białych w Kalifornii. Najsędziwszy osobnik w tym roku wyprodukuje 4781 słój. Wykiełkował zanim w Egipcie zaczęto budować najstarsze piramidy. Tak określono czas budowy najstarszego w Polsce osiedla – Biskupina. Jest to niezawodny sposób potwierdzenia autentyczności najdroższych na świecie skrzypiec – stradivariusów. 

Badania stanu zdrowotnego i produktywności lasu 
Określanie czasu wystąpienia zakłóceń w normalnie funkcjonującym lasie (pożary, gradacje owadów, tornada). Analizy przyrostów rocznych pomogły zrozumieć, że bez naturalych pożarów nasiona największego drzewa na świecie – sekwoi olbrzymiej nie mogą kiełkować. 

Analizy zmian klimatu 
Przeszłość klimatu zapisana jest w słojach. Drzewa są naturalnymi termometrami. Śladem po ciepłych i wilgodnych latach są szerokie słoje. Susze i zimne okresy zapisują się jako wąskie przyrosty. Tak potwierodzono wpływ ochłodzenia klimatu na upadek Imperium Rzymskiego. Ciepły i wilgotny okres sprzyjał powstaniu naszego państwa.

Przedmiot warsztatów
Intensywny kurs terenowy i laboratoryjny z zakresu: dendroklimatologii, dendrogeomorfologii, dendroekologii, dendroarcheologii oraz anatomii drewna.

Forma warsztatów
Od prac w terenie poprzez analizy laboratoryjne i statystyczne do przygotowania prezentacji.

Organizatorzy warsztatów
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Swiss Federal Institute WSL (Birmensdorf, Szwajcaria) przy wsparciu Babiogórskiego Parku Narodowego i University of Bern Oeschger Centre for Climate Change Research. 

Patronat honorowy
Centrum Nauki Kopernik.  

Więcej informacji na stronie: http://www.dendro2015.pl

26. Europejskie Warsztaty Dendroekologiczne