Jesteś tutaj

13 marca 2015 Uniwersytet Śląski juz po raz dziewiąty obchodzić będzie Święto Liczby Pi

Liczba Pi to stała matematyczna. W geometrii euklidesowej określona jako stosunek długości okręgu koła do długości jego średnicy. Próbowali się z nią zmierzyć Babilończycy i starożytni Egipcjanie, Archimedes i Ptolemeusz. Symbol π został użyty przez Williama Jonesa w 1706 roku w dziele Synopisis Palmariorum Mathesdeos. Spopularyzował go w połowie XVIII wieku Leonard Euler. Mało kto wie, że przez pewien okres Pi nazywano ludolfiną, na cześć Ludolfa van Cuelena, który obliczył ją z dokładnością do 35. miejsca po przecinku.

Przez stulecia naukowcy (i nie tylko) próbowali sprecyzować liczbę Pi. Rozwój techniki (a co za tym idzie – maszyn liczących) pozwolił poznać liczbę Pi do 2 000 000 000 000 000 miejsca po przecinku. Pojawia się pytanie, dlaczego z takim uporem badacze pragną jeszcze dokładniej poznać liczbę Pi? Dlaczego jest taka niezwykła?

Jako pierwszy jej wartość, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Informacje o niej znajdują się też w Piśmie Świętym – liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również Egipcjanie, którzy podawali, że jest to 16/9 podniesione do kwadratu. Istotne jest jednak to, że liczba Pi jest niewymierna, zatem jej rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe. Matematycy postawili hipotezę, że w jej rozwinięciu można znaleźć wszystkie liczby naturalne. Była inspiracją artystów i poetów. 

Na datę Święta Liczby Pi wybrano 14 marca – z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby Pi, gdyż data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3,14”. Innym skojarzeniem jest data urodzin jednego z największych umysłów wszech czasów – Alberta Einsteina (14 marca 1879 roku). Pierwsze obchody odbyły się w 1988 roku w Muzeum Nauki Exploratorium w San Francisco.

Od wielu lat Święto Liczby Pi jest również obchodzone na Uniwersytecie Śląskim. Ma ono na celu promowanie nauk matematyczno-przyrodniczych. Także w tym roku dla uczestników przygotowany zostanie bogaty program, w którym nie zabraknie: prelekcji, wykładów popularnonaukowych, pokazów eksperymentów fizycznych i chemicznych, prezentacji i symulacji komputerowych, gier i zabaw logicznych oraz konkursów. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do studentów i uczniów.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: swietopi.pl

Słowa kluczowe (tagi):