21 maja obchodzony jest Światowy Dzień Kosmosu, który ma na celu jak najszersze rozpowszechnianie wiedzy na temat Wszechświata.

Światowy Dzień Kosmosu został ustanowiony z inicjatywy amerykańskich astronautów oraz firmy Lockheed Martin. Ich celem było upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy. Święto ma też zachęcać zwykłych ludzi do zgłębiania tajemnic Wszechświata. 

Jeden z pomysłodawców tego święta jest firma Lockheed Martin,  amerykański koncern zbrojeniowy powstały w 1995 roku z połączenia korporacji Lockheed i Martin Marietta. Koncern od wielu lat współpracuje z Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA. Lockheed Martin produkował dla NASA zbiorniki zewnętrzne do promów kosmicznych. W 2006 roku wygrał natomiast kontrakt o wartości 3,9 miliarda dolarów na budowę nowego załogowego statku kosmicznego nazwanego Orion. 

Kosmos to  przestrzeń znajdująca się poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują, że wynosi 80–100 km. Charakteryzuje się występowaniem wysokiej próżni, co uniemożliwia rozchodzenie się w niej fal dźwiękowych, a także bardzo utrudnia wymianę cieplną (przekazywanie ciepła może odbywać się jedynie na drodze promieniowania). Przestrzeń kosmiczną przenika ze wszystkich stron promieniowanie kosmiczne, w tym niebezpieczne dla życia promieniowanie jonizujące – fale elektromagnetyczne w zakresie promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz wysokoenergetyczne naładowane cząstki. W przestrzeni kosmicznej, w okolicach orbity Ziemi, ciała wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych rozgrzewają się do temperatury przekraczającej 100 °C, natomiast pozostające w cieniu oziębiają się nawet poniżej –180 °C. W naszym najbliższym otoczeniu przestrzeń kosmiczna to heliosfera, wypełniona przez wiatr słoneczny, która na granicy Układu Słonecznego, po przekroczeniu heliopauzy przechodzi w ośrodek międzygwiazdowy, a dalej w ośrodek międzygalaktyczny.

Światowy Dzień Kosmosu ma rozpowszechniać odkrycia w dziedzinie eksploracji kosmosu, wiedzy z takich dziedzin jak: kosmonautyka, kosmologia, astrofizyka, astronomia itd.

Camille Flammarion: "L'atmosphère: météorologie populaire", Paris 1888.
Słowa kluczowe (tagi):
,