Jesteś tutaj

W czwartek 15 marca 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 60, sala 123) odbędzie się seminarium pn. „Paliwa dla nowych technologii” kierowane do osób zainteresowanych badaniami biomasy, w szczególności pelletu drzewnego. Wydarzenie jest częścią kampanii antysmogowej pn. „Silesia pod błękitnym niebem”, w którą zaangażowani są pracownicy naukowi i doktoranci WNoZ.

W programie spotkania zaplanowano cztery wykłady. Dr hab. Iwona Jelonek z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii WNoZ mówić będzie na temat niekonwencjonalnych badań biomasy, dokona również porównania między biomasą karbońską a holoceńską. Wiceprezes zarządu Polskiej Rady Pelletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz wygłosi wykład, którego pierwsza część dotyczyć będzie pelletu drzewnego, charakterystyki rynku i produktu oraz klas jakości, a druga – punktów kontrolnych zakładowej kontroli produkcji przy otrzymywaniu pelletu drzewnego klasy A. „Pellet – edukacja a smog” to z kolei tytuł wystąpienia Adama Noconia, doktoranta wdrożeniowego Wydziału Nauk o Ziemi, współtwórcy Polskiej Rady Pelletu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wnoz.us.edu.pl.

Logo Wydziału Nauk o Ziemi UŚ