Jesteś tutaj

W wybitnych umysłach twórców i konstruktorów rodziły się pomysły, które zdrożone i zastosowane okazały się być kamieniem milowym dla historii i biegu dziejów. Jedną z takich osób jest Ludwik Zamenhof, twórca języka esperanto.

Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku. W II połowie XIX wieku to miasto liczyło około 30 tys. osób i gromadziło Polaków, Białorusinów, Niemców i Żydów. Była to zatem wielokulturowa miejscowość. Zdaniem historyków, Zamenhof wielokrotnie podkreślał, że „posługiwanie się różnymi językami powoduje nie tylko to, że ludzie nie mogą się porozumiewać, ale powoduje też między nimi nierówności, bo jedna narodowość jest wywyższana przez to, że jej język jest używany, że jest np. językiem państwowym”.

Ludwik wychowywał się w licznej rodzinie, powiadał bowiem dziesięcioro rodzeństwa. Jako, że rodzina posiadała żydowskie korzenie, głównie posługiwano się w niej językiem jidysz, także rosyjskim i polskim.

W latach 1879-1881 wyjechał do Moskwy na studia medyczne. Z racji nasilającego się antysemityzmu, wrócił do polski, gdzie przez kolejne cztery lata kontynuował studia. Jego edukację uwieńczyła specjalizacja z okulistyki w Wiedniu (1886 r.).

Pomimo dobrych studiów to nie medycyna była obiektem jego zamiłowania, lecz języki. W zamyśle Ludwika od wielu lat kołował pomysł na stworzenie jednego międzynarodowego języka, który będzie jednoczyć ludzi różnych nacji, łagodził różnice i konflikty, wprowadzał pokój i pojednanie. Już podczas gimnazjum Ludwik stworzył jego pierwszą wersję, która była bardzo prymitywna i jeszcze niedopracowana. W kolejnych latach twórca mocno dopracowywał powstające wersje, by w 1885 roku wydać pełną wersję esperanto w takiej formie, jaka jest znana i nauczana do dziś.

Pomimo, że żadne państwo nie uznaje esperanto za swój język urzędowy, jest ono używane przez międzynarodową wspólnotę liczącą od 100 tys. do 2 mln. użytkowników.

Nazwa „esperanto” znaczy tyle, co „osoba mająca nadzieję”.

Tekst sporządzono na podstawie:
https://dzieje.pl/aktualnosci/160-lat-temu-urodzil-sie-ludwik-zamenhof-tworca-jezyka-esperanto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Zamenhof
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esperanto

zdjęcie przedstawia Ludwika Zamenhofa przy pracy