Jesteś tutaj

Dla mieszkańców Górnego Śląska rok 2015 to nie tylko 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, ale także serii wydarzeń bez precedensu w historii regionu – określanych dzisiaj mianem Tragedii Górnośląskiej. 25 lutego 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego rozmawiać będą o niej uczestnicy panelu „Województwo śląskie. Rok 1945”

Sowieci wprowadzając na wyzwolonych swoją administrację, skorzystali z obozów pozostawionych przez Niemców. Przez obozy pracy, obozy wysiedleńcze i przesiedleńcze przeszły dziesiątki tysięcy Ślązaków uznanych za ludność niemiecką. Szacuje się 50–60 tysięcy osób zostało wywiezionych wówczas w głąb Związku Sowieckiego. O deportacjach oraz o sytuacji w województwie śląskim w pierwszym pięcioleciu po wojnie rozmawiać będą: dr hab. Kazimierz Miroszewski i dr hab. Sylwester Fertacz z Instytutu Historii UŚ oraz dr hab. Adam Dziurok z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moderatorem dyskusji będzie prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska UŚ.

Spotkanie, którego organizatorem jest katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, będzie połączone z promocją książek: „Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć” pod red. S. Rosenbauma i D. Węgrzyna oraz drugiego wydania „Województwo śląskie 1945–1950” pod red. Adama Dziuroka i Ryszarda Kaczmarka.

 

www.deportacje45.pl
Szkic obozu w Świętochłowicach-Zgodzie (Foto: gornyslask.wordpress.com)
Okładka książki pod red. S. Rosenbauma i D. Węgrzyna (Foto: ipn.gov.pl)
Słowa kluczowe (tagi):