Jesteś tutaj

Od lewej: Wilhelm Koppe, Heinrich Himmler i Fritz Brach. Fot. Bundesarchiv, Bild 146-1969-052-27 / Unknown / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/ licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons
21.06.2016

Tajemnica katowickiego klasztoru

Badanie biografii Fritza Brachta – gauleitera, prezydenta Prowincji Górnośląskiej w okresie II wojny światowej nie było łatwym zadaniem. Pozostali gauleiterzy okręgów wcielonych w 1939 roku do Rzeszy: Artur Greizer – namiestnik Rzeszy w Kraju Warty (tereny Wielkopolski) czy Albert Forster – namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie stanęli po wojnie przed sądem. Greisera w 1946 roku Najwyższy Trybunał Narodowy w Poznaniu skazał na karę śmierci, także Forster za...

Fot. Pixabay
26.03.2015

Bioremediacja skażonych terenów województwa śląskiego

Są takie gleby na terenie województwa śląskiego, na których z trudem wyrastają rośliny. Wszystkiemu winne jest skażenie środowiska, będące wynikiem działalności człowieka. Zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej-Seget z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, od lat analizuje mechanizmy oporności mikroorganizmów na metale, aby wspomagać naturę próbującą samoistnie oczyścić się z zanieczyszczeń.

 

...
www.deportacje45.pl
06.02.2015

Panel dyskusyjny „Województwo śląskie. Rok 1945”

Sowieci wprowadzając na wyzwolonych swoją administrację, skorzystali z obozów pozostawionych przez Niemców. Przez obozy pracy, obozy wysiedleńcze i przesiedleńcze przeszły dziesiątki tysięcy Ślązaków uznanych za ludność niemiecką. Szacuje się 50–60 tysięcy osób zostało wywiezionych wówczas w głąb Związku Sowieckiego. O deportacjach oraz o sytuacji w województwie śląskim w pierwszym pięcioleciu po wojnie rozmawiać będą: dr hab. Kazimierz Miroszewski i dr hab. Sylwester...