Jesteś tutaj

www.deportacje45.pl
06.02.2015

Panel dyskusyjny „Województwo śląskie. Rok 1945”

Sowieci wprowadzając na wyzwolonych swoją administrację, skorzystali z obozów pozostawionych przez Niemców. Przez obozy pracy, obozy wysiedleńcze i przesiedleńcze przeszły dziesiątki tysięcy Ślązaków uznanych za ludność niemiecką. Szacuje się 50–60 tysięcy osób zostało wywiezionych wówczas w głąb Związku Sowieckiego. O deportacjach oraz o sytuacji w województwie śląskim w pierwszym pięcioleciu po wojnie rozmawiać będą: dr hab. Kazimierz Miroszewski i dr hab. Sylwester...