Jesteś tutaj

11 maja 2017 roku w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego”. Jej organizatorami są Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na istotną problematykę tego zagadnienia w polskim porządku prawnym. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego przyniesie bowiem wiele nowatorskich zmian w całej procedurze administracyjnej. Jako przykład można wskazać m.in. uregulowanie mediacji, uporządkowanie kwestii kar administracyjnych czy choćby możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

Szczegółowy program konferencji

 

Słowa kluczowe (tagi):