Jesteś tutaj

Sir Roger Penrose oraz Reinhard Genzel i Andrea M. Ghez to laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2020. Troje naukowców zostało uhonorowanych za badania nad czarnymi dziurami.

Komitet Noblowski zadecydował, że udział w nagrodzie nie będzie równy: Penrose otrzymał jej połowę, a Genzel i Ghez – po jednej czwartej.

Sir Roger Penrose, brytyjski matematyk i fizyk, wykazał, że istnienie czarnych dziur jest naturalną konsekwencją obliczeń przeprowadzonych przez Alberta Einsteina w ramach ogólnej teorię względności. Z kolei niemiecki astrofizyk Reinhard Genzel oraz amerykańska astronom Andrea M. Ghez odkryli supermasywny obiekt kompaktowy w centrum naszej galaktyki.