Jesteś tutaj

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła w 1992 Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity). Jego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na postępujący w zastraszającym tempie spadek bioróżnorodności

Według ostrożnych szacunków części naukowców każdego roku ginie 5 tysięcy gatunków fauny i flory. Niektórzy badacze mówią jednak aż o 150 tysiącach gatunków, które corocznie bezpowrotnie znikają z powierzchni naszej planety.

W Polsce najbardziej zagrożone są gatunki żyjące się na przekształcanych na użytki role bagnach i podmokłych łąkach oraz w ekosystemach podlegających fragmentaryzacji ze względu na budowę infrastruktury turystycznej w górach i komunikacyjnej.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie odbędą 17 maja. Program wydarzeń, które odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, dostępny jest na stronie ŚOB.

Jedną z opcji towarzyszących będzie akcja „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady”. W ramach ogólnopolskiej zbiórki zużytego elektrosprzętu, będzie można wymienić nieprzydatne już urządzenia AGD i RTV na bilety wstępu do instytucji kultury (m.in. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu). Każdy oddająca sprzęt osoba otrzyma również sadzonkę.

Uniwersytet Śląski w Katowicach także włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ razem z Nadleśnictwem Katowice oraz Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów organizują pierwszy Rowerowy Rajd Bioróżnorodności. Początek rajdu w sobotę 16 maja 2015 r. o godz. 9.30, zgłoszenie są przyjmowane do godz. 15.00 dnia poprzedniego. Szczegóły wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.