25 i 26 sierpnia na Wydzuale Teologicznym Uniwersytetu Ślaśkiego odbędzie się druga edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy”

Konferencja Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka jest drugą z cyklu konferencji współorganizowanych przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”, które kierowane są do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem wspomnianego cyklu konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy.

Problematyka planowanej konferencji dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze.

Zaplanowano także sesje posterowe oraz sesje seminaryjne i warsztatowe, które pozwolą uczestniczącym w konferencji logopedom poszerzyć kwalifikacje dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych prowadzanych przez wybitnych specjalistów.

Więcej informacji o konferencji

Program konferencji

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna