Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Historii Wydziału Filozoficznego (Filozofická fakulta) Uniwersytetu w Ostrawie oraz Katedra Historii Uniwersytetu Mateja Bela w Banskej Bystrici organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie”, która odbędzie się 16 października 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11).

Program konferencji

10.00 – Otwarcie konferencji

10.15–10.35 – PhDr. Miroslav Lukáč (Muzeum Andreja Sladkoviča v Krupine) „Privilégium mesta Krupina (k problematike najstaršieho privilégia mesta Krupina spred mongolského vpádu)”

10.35–10.55 – prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski) „Problem początków Mikołowa, Pszczyny i Rybnika, miast księstwa raciborskiego, w źródłach i historiografii”

10.55–11.15 – dr hab. Michał Rzepiela prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN) „Zamek a miasto. Analiza semantyczna terminu castrum w polskiej łacinie średniowiecznej”

11.15–11.35 – Dyskusja

11.35–11.55 – Przerwa

11.55–12.15 – dr Karol Nabiałek (Uniwersytet Śląski) „Najstarsza księga miejska Proszowic z lat 1418–1456. O przydatności kodykologii w badaniach nad kancelariami miejskimi”

12.15–12.35 – mgr Milan Georgievski, PhDr. Oto Tomeček PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica) „Správny aparát mesta a jeho grafická vizualizácia (na príklade Banskej Bystrice v stredoveku a ranom novoveku)”

12.55–13.15 – Dyskusja

13.15–14.15 – Przerwa

14.15–14.35 – mgr Blanka Szeghyová, PhD. (Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava) „Právo verzus realita. Právne pramene a súdna prax miest raného novoveku”

14.35–14.55 – dr Jacek Szpak (Uniwersytet Śląski) „Miasto królewskie Brzeźnica w dobie Rzeczpospolitej szlacheckiej. Zarys problematyki badawczej”

14.55–15.15 – mgr Michal Kubica (Ostravska Univerzita) „Proměna Opavy v centrum stavovské a šlechtické společnosti druhé poloviny 18. století”

15.15–15.35 – Dyskusja

15.35–15.55 – Przerwa

15.55–16.15 – dr hab. Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski) „Pisarze miejscy Gliwic do 1746 roku – próba portretu zbiorowego”

16.15–16.45 – dr Jakub Grudniewski (Uniwersytet Śląski) „Pszczyna w okresie wojen śląskich”

16.45–17.05 – Bc. Kateřina Knopová, Bc. Tomáš Kocourek (Katedra historie FF Ostravska univerzita) „Město Brušperk v kontextu biskupských měst na severovýchodní Moravě”

17.05–17.15 Dyskusja

17.15 – Zamknięcie konferencji

Widok Krakowa w Kronice Hartmanna Schedla, 1493. Fot. domena publiczna
Słowa kluczowe (tagi):