Jesteś tutaj

Złocony dysk z inskrypcją
31.07.2022

Czy Haralda Sinozębego pochowano w Polsce?

Harald Sinozęby, syn Gorma, pierwszego historycznego króla Danii, jest postacią budzącą duże zainteresowanie historyków i amatorów historii Skandynawii. Znany jest jako ten, który zjednoczył dużą część Danii, Norwegii i Szwecji, a także terenów słowiańskich. To za jego sprawą Dania przyjęła w 963 roku chrześcijaństwo, choć zapewne był to ruch bardziej polityczny niż religijny.

Przydomek Sinozęby zyskał prawdopodobnie ze względu na jeden ząb, który po jednej z bitew obumarł,...

Szczątki Stefana Batorego w katedrze na Wawelu (1930) | fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/2724
15.02.2022

Śmiertelne choroby czy podstępni truciciele?

Zadania tego podjął się Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy, który od 2017 roku funkcjonuje przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Kieruje nim mediewistka dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Śląskim, autorka wielu publikacji (m.in.: Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce). Podstawowym celem zespołu jest integracja badaczy różnych epok i specjalności. Zespół...

Jan Matejko - "Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965" z cyklu "Dzieje cywilizacji w Polsce" (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie) | fot. domena publiczna
14.04.2020

Co się wydarzyło 14 kwietnia 966 roku?

Od kilku lat obchodzimy Święto Chrztu Polski, ustanowione w 2019 roku. Zostało ono wyznaczone na 14 kwietnia. Dlaczego tego dnia?

14 kwietnia jest oczywiście datą umową. Według historyków w średniowieczu ceremonie przyjęcia wiary chrześcijańskiej najczęściej odbywały się w Wielką Sobotę poprzedzającą Wielkanoc. W 966 roku Wielka Sobota przypadała 14 kwietnia, dlatego za prawdopodobną datę chrztu Mieszka I przyjmuje się ten dzień. Trzeba jednak podkreślić, że nie mamy...

Strony