20 marca 2020 roku w auli Wydziełu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbędzie się konferencja naukowo-tehcniczna z okazji Światowego Dnia Wody pt. "Zbiorniki wodne w dobie zmian klimatu".

UWAGA! 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego konferencja została odwołana.

 

Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda i zmiany klimatu”. Temat konferencji wpisuje się w te zagadnienia, ponieważ uczestnicy będą poruszali kwestie dotyczące zbiorników wodnych w dobie zmian klimatu. Naukowcy przedstawią wyzwania wynikające z ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Spróbują ocenić i wyartykułować problemy retencji zbiornikowej w Polsce. Zastanowią się także nad wykorzystaniem zbiorników wodnych na terenach zurbanizowanych w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Opowiedzą również o nowoczesnych sposobach monitorowania zbiorników wodnych. W kontekście szerszego wykorzystania potencjału zbiorników wodnych istotną rolę będzie odgrywała jakość wody i osadów dennych zgromadzonych w zbiornikach. Aby uzyskać lub utrzymać dobry potencjał ekologiczny zbiorników wodnych, należy w ich obrębie oraz w ich zlewniach prowadzić zrównoważone gospodarowanie przyrodnicze, a jednym z niezbędnych elementów jest m.in. właściwa struktura ichtiofauny. 

Organizatorem konferencji jest Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Program

Konferencja z okazji Światowego Dnia Wody 20 marca 2020 roku
Słowa kluczowe (tagi):
,