21 i 22 września 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywał się Śląski Kongres Oświaty. Wykład inauguracyjny pt. „Księgi Prospera. Edukacja i nasze bycie razem” wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek. 

III Śląski Kongres Oświaty był skierowany do dyrektoró oraz wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycieli, pedagogów i psychologów. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość udziału w licznych seminariach, wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej.

III Śląski Kongres Oświaty był wspólnym przedsięwzięciem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera. 

Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie: www.slaskikongresoswiaty.us.edu.pl

 
00:00
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek