Jesteś tutaj

Obywatelskość i patriotyzm to temat trzeciej konferencji organizowanej w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, którego inicjatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Odbędzie się ona 14 maja 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Obywatelskość i patriotyzm to temat trzeciej konferencji organizowanej w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, którego inicjatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Na projekt składa się dziesięć konferencji tematycznych podejmujących zagadnienia z zakresu życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Poszczególne spotkania odbywają się w różnych ośrodkach akademickich w kraju, podsumowanie przedsięwzięcia planowane jest podczas kongresu w Krakowie w 2019 roku.

Najbliższa konferencja odbędzie się 14 maja 2018 roku na Wydziale TeologicznymUniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18). Debata „Myśląc Ojczyzna… Obywatelskość i patriotyzm w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” poświęcona zostanie tytułowym zagadnieniom oraz ich polskim formom wyrazu.

Uczestników wydarzenia powita JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wystąpienia otwierające konferencję wygłoszą: minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, metropolita katowicki abp dr Wiktor Skworc oraz ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik z Wydziału Teologicznego UŚ.

W ramach wydarzenia zaplanowano dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich pt. „»Dom pamięci – pamięć domu«. Drogi do niepodległości” stanowić będzie refleksję nad okolicznościami historycznymi i związaną z nimi ewolucją rozumienia i okazywania patriotyzmu oraz obywatelskości.

Wystąpienie wprowadzające wygłosi prof. dr hab. Dorota Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego. W dyskusji głos zabiorą: minister finansów RP dr hab. Teresa Czerwińska z Uniwersytetu Warszawskiego, ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie Robert Kostro oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht.

Drugi panel dyskusyjny pt. „Obywatelskość i patriotyzm współczesnych Polaków. Próba diagnozy – perspektywy” dotyczyć będzie refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed patriotycznym społeczeństwem obywatelskim. Jan Edmund Kowalski – dyrektor biura „Niepodległa” wygłosi wystąpienie wprowadzające. W dyskusji udział wezmą: ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Marian Niemiec – biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Halina Bieda oraz dyrektor „Caristas Polska” ks. Marcin Iżycki.

W programie konferencji zaplanowano również dyskusję pt. „Współczesny polski patriotyzm – patriotyzm nacjonalistyczny?” z udziałem zaproszonych gości. Podsumowania wydarzenia dokona oraz wnioski z konferencji przedstawi ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami spotkania są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Archidiecezja Katowicka oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Program konferencji dostępny jest na stronie: www.polonia-restituta.pl, zgłoszenia udziału przyjmowane są do 11 maja za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem: www.nauka.gov.pl.

Wydarzeniu towarzyszyć będą dwie wystawy: „Śląsk – droga do Niepodległej” – przygotowana przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach upamiętniająca historię powstań śląskich i plebiscytu oraz „Silesius” – ekspozycja opracowana merytorycznie przez Związek Górnośląski, prezentująca różnorodność regionu, w tym m.in. sylwetki wybitnych Ślązaków, architekturę Nikiszowca, obrazy śląskich malarzy nieprofesjonalnych oraz rzeźby w węglu i fotogramy zabrzanina Arkadiusza Goli.

 

Źródło: www.us.edu.pl

Źródło: http://www.nauka.gov.pl