13 maja 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Samotność i depresja wśród osób starszych”

Wezmą w niej udział głównie pracownicy służb społecznych z dziesięciu państw Unii Europejskiej. Konferencja jest częścią projektu „Building bridges between senior citizens and students in the elderly care in the EU” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli – Działanie 1.2, Sieci miast partnerskich. W Polsce koordynatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Współorganizatorem konferencji jest cieszyński Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W trakcie czterodniowego pobytu w Polsce uczestnicy projektu wezmą udział w panelach dyskusyjnych, spotkaniach z władzami samorządowymi, obradach konferencyjnych oraz odwiedzą dzienne oraz całodobowe placówki wsparcia. W Cieszynie złożą wizytę w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”.

Słowa kluczowe (tagi):