15 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy”. 

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania są dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także rozważania na temat kształtowania się relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni.

W ramach konferencji zaplanowany został także panel dyskusyjny, podczas którego badacze i praktycy będą dyskutowali na temat potencjału współczesnych miejsc pamięci, jakimi są cyfrowe archiwa społeczne.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na Facebooku.

Konferencja pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”