Jesteś tutaj

23 maja 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”. Jej organizatorami są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz CINiBA.

Wydarzenie ma rozpocząć cykl spotkań, na których poddane dyskusji zostaną współczesne problemy związane z recepcją treści rozproszonych w środowisku cyfrowym. Konferencja, która adresowana jest do szerokiego grona bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, ale również specjalistów reprezentujących inne dyscypliny naukowe, ma stać się punktem wyjścia do dyskusji nad różnymi aspektami organizowania, udostępniania, publikowania i odbioru tekstu w przestrzeni cyfrowej, przy czym pojęcia tekstu nie ogranicza się tylko do komunikatu słownego. W centrum zainteresowań znajduje się także wizualizacja verbum, relacje między elementami obrazowymi a tekstowymi oraz percepcja wypowiedzi w środowisku wirtualnym.

Wśród proponowanych zagadnień znajdują się:

 • architektura przestrzeni cyfrowej,
 • projektowanie i tworzenie kolekcji cyfrowych (katalogów, repozytoriów, baz danych),
 • organizacja zawartości serwisów internetowych,
 • wizualizacja informacji,
 • zarządzanie informacją o zasobach cyfrowych,
 • społeczne aspekty cyberprzestrzeni,
 • społeczność wirtualna jako twórca i odbiorca treści cyfrowych,
 • tworzenie i rozpowszechnianie treści w mediach społecznościowych,
 • metodologia recepcji komunikatów sieciowych,
 • gatunki wypowiedzi sieciowych,
 • potrzeby, kategoryzacja i edukacja użytkowników przestrzeni wirtualnej,
 • aspekty prawne i etyczne organizowania i udostępniania zasobów cyfrowych.
   

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: orwsc.ibin@gmail.com.

Ważne terminy:
1) do 15 stycznia 2017 r. – termin zgłoszenia referatu wraz z abstraktem,
2) do 31 stycznia 2017 r. – termin powiadomienia o przyjęciu referatu,
3) do 28 lutego 2017 r. – termin zgłoszenia udziału bez referatu,
4) do 15 marca 2017 r. – termin wniesienia opłaty (nr konta zostanie podany w późniejszym terminie).

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka