Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcja Arachnologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego organizują IV Krajową Konferencję Arachnologiczną, która będzie się odbywać od 9 do 11 września 2016 roku w Katowicach oraz w Chorzowie

Program konferencji obejmuje sesje referatowe oraz wykłady plenarne z udziałem pracowników takich ośrodków naukowych, jak: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach czy Institute for Biological Problems of the North, Russian Academy of Sciences. Wykład plenarny pt. "Osobliwości przyrody terenów poprzemysłowych" wygłosi dr hab. prof. UŚ Adam Rostański (Uniwersytet Śląski w Katowicach).  

Sekcja Arachnologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zrzesza specjalistów z różnych dziedzin biologii, m.in. ekologów, fizjologów, ekotoksykologów, systematyków, znawców arachnofauny oraz ekologów behawioralnych. Ich konferencje adresowane są przede wszystkim do studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych różnymi aspektami biologii pająków i kosarzy. Organizatorzy chcieliby, aby spotkania były inspiracją dla młodego pokolenia badaczy, poszerzały horyzonty naukowe i sprzyjały nawiązywaniu współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami, w których pająki mogą być organizmami modelowymi.

Program konferencji dostepny jest na stronie: IV Krajowa Konferencja Arachnologiczna 

Fot. Pixabay
Słowa kluczowe (tagi):