Od 12 do 14 października 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Literatura popularna 3: Kryminał”

Literatura kryminalna (zaliczana do zjawiska literatury popularnej) jest obecnie w tak szerokiej skali czymś nowym. Po pierwsze, spotyka się z niemałym zainteresowaniem czytelników, czego odzwierciedleniem jest wzrastająca liczba twórców i tytułów pojawiających się na rynku. Kryminały piszą dzisiaj poeci (Jarosław Klejnocki, Marcin Świetlicki), prozaicy (Tomasz Białkowski, Krzysztof Beśka), pisarki (Olga Tokarczuk, Joanna Bator, Magdalena Parys). Można spotkać się ze stowarzyszeniami miłośników tego gatunku literackiego, wciąż powstającymi portalami internetowymi, festiwalami oraz nagrodami literackimi dla ich twórców. Kryminały są obecnie wydawane przez większość istniejących wydawnictw. Po drugie, literatura kryminalna coraz częściej staje się tematem rozważań literaturoznawców (m.in. Mariusza Czubaja, Anny Martuszewskiej, Bernadetty Darskiej, Mariusza Kraski, Stanisława Barańczaka, Stanisława Baczyńskiego). Kryminał jest także pisany przez samych badaczy literatury (Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Zbigniew Białas).

Uczestnicy konferencji przyjrzą się nie tylko literaturze kryminalnej i jej fenomenowi, ale także spojrzą na powieść kryminalną XX i XXI wieku z perspektywy ewoluującego gatunku. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. takie kwestie, jak:

  • kryminał jako powieść detektywistyczna, sensacyjna, wreszcie popularna,
  • początki tej literatury,
  • nurty i kierunki, z którymi mamy do czynienia w jej obrębie,
  • klasyfikacja gatunkowa,
  • wieloaspektowość powieści kryminalnych,
  • recepcja kryminału na przełomie XX i XXI wieku,
  • interpretacja wybranych utworów.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego UŚ.

Więcej infromacji na stronie: Literatura popularna 3: Kryminał

Konferencja naukowa pt. „Literatura popularna 3: Kryminał”