19 i 20 października 2015 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie będzie trwać IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Szkoła – kultura – środowisko lokalne” organizowana przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu Śląskiego. Seminarium jest częścią cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”

Konferencja została objęta honorowym patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy, starosty cieszyńskiego Janusza Króla, burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zaproszenie i program 

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Szkoła – kultura – środowisko lokalne”
Słowa kluczowe (tagi):