Jesteś tutaj

RATIO-COAL to projekt naukowy koordynowany przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

RATIO-COAL, projekt naukowy kierowany przez dr Iwonę Jelonek, to bardzo interesujące pod względem badawczym przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013, którego zadaniem było opracowanie optymalnej metody analizy zawartości węgla w danej próbce celem prognozowania jakości otrzymywanego koksu z użytego paliwa w mieszankach koksowniczych. Dotychczasowe metody wymagały otrzymania próbki koksu do analizy chemicznej jego składu i określenia jakości użytego paliwa, zaś metoda opracowana na Wydziale Nauk o Ziemi pozwala na bezpośrednią analizę próbki paliwa bez konieczności produkcji koksu. Pozostali konsorcjanci projektu to: Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, "KK Zabrze" (Polska), Thyssenkrupp Steel Europe AG, "THYSKRUP" (Niemcy), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, "CSIC" (Hiszpania), Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., "UGN" (Republika Czeska), Třinecké Železárny a.s., "TRINECKE" (Republika Czeska). Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://ratio-coal.eu/?lang=pl.

Słowa kluczowe (tagi):