14 i 15 czerwca 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Inter Nano Poland 2016

InterNanoPoland 2016 to największa w Polsce konferencja o tematyce nanotechnologii, nowoczesnych przedsiębiorstw i dobrych praktykach zarządzania Klastrami. Organizowana jest przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice oraz Śląskim Klastrem Nano. Konferencja INP 2016 jest wyjściem naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego i naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii.

Konferencja ma na celu zaakcentowanie znaczenia transgraniczności innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz pokazanie Polski jako kraju na światowym poziomie w dziedzinie nanotechnologii i rozwoju przemysłu. Podczas konferencji odbędą się wykłady, panele dyskusyjne oraz spotkania networkingowe przeznaczone dla firm z Polski i całego świata. Konferencja tworzona jest w celu rozwinięcia polskiego innowacyjnego rynku na rynek światowy oraz na umożliwienie utworzenia nowych, potencjalnych kontaktów biznesowych. 

W konferencji INP wezmą udział przedstawiciele firm, klastrów i organizacji BR z krajów rozwiniętych takich jak Japonia, Anglia, Włochy, Niemcy, Izrael, Czechy, Rosja i Łotwa. Polska może stać się centrum – swoistym punktem kontaktowym pomiędzy zachodem i wschodem światowego nowoczesnego przemysłu i badań naukowych, a państwa uczestniczące w konferencji znajdą się w doskonałej pozycji do dalszych międzynarodowych kontaktów.

Program konferencji został podzielony na obszary tematyczne, skupione wokół różnych aspektów nanotechnologii – nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologia, nanomedycyna, przemysłowe zastosowanie nanotechnologii, etyczne i środowiskowe zagadnienia w nanonauce i nanotechnologii, edukacja w dziedzinie nanotechnologii oraz dobre praktyki w zarządzaniu nanotechnologią i innowacją.

Więcej infromacji oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: Inter Nano Poland 2016

InterNanoPoland 2016