Jesteś tutaj

BRP wspiera naszych naukowców

Uniwersytet Śląski w Katowicach przy udziale nowo powstałego uniwersyteckiego Biura Rzeczników Patentowych, którego koordynatorem jest rzecznik patentowy mgr Mariusz Grzesiczak, wspiera naszych naukowców oraz współpracujących z nimi Partnerów Biznesowych w aspekcie komercjalizacji pomysłów naukowych. BRP wspomaga naukowców w tworzeniu zgłoszeń do Urzędu Patentowego w oparciu o rezultaty prac badawczych lub zgłaszane przez naszych pracowników i doktorantów naukowe rozwiązania techniczne i aparaturowe usprawniające pracę np. w naszych laboratoriach.

Uniwersytet dysponuje pełną bazą wynalazków i wzorów użytkowych stworzonych przez naszych pracowników, naukowców i doktorantów, którą sukcesywnie poszerza o nowe zgłoszenia patentowe i przyznawane patenty. Wsparcie Twórców przez BRP jest najlepszą drogą do wykorzystania potencjału uczelni i poszczególnych wydziałów oraz krokiem w stronę efektywnej komercjalizacji rozwiązań naukowych oraz transferu technologii.

Zachęcamy naukowców i pracowników naszego Uniwersytetu do podzielenia się z nami swoimi pomysłami, a my ze swej strony zapewnimy wsparcie w efektywnej komercjalizacji nowych rozwiązań.

Po więcej informacji nt. ochrony własności intelektualnej oraz zgłoszeń patentowych zapraszamy na :

http://www.transfer.us.edu.pl/rzecznik-patentowy-us

http://www.transfer.us.edu.pl/ochrona-wlasnosci-intelektualnej

http://transfer.us.edu.pl/katalog-patentow