Jesteś tutaj

W czwartek 15 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali audytoryjnej I w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się konwersatorium organizowane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowice.

Podczas konwersatorium wykład „Czy doświadczenie pozwala na poznanie rzeczywistości?” wygłosi prof. dr hab. Leszek Sirko z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

W jaki sposób poznajemy otaczający nas świat? Mogłoby się wydawać, że odpowiedź na to fundamentalne pytanie jest prosta – za pomocą pomiaru. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana niż można byłoby tego oczekiwać. Wyniki pomiarów naukowych są często niejednoznaczne lub niepełne. Właśnie takimi problemami zajmuje się zespół prof. Sirko, który wykorzystuje do swoich badań sieci mikrofalowe. Dzięki matematycznej równoważności opisu z grafami kwantowymi, pozwalają one na pomiary, które są trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w świecie kwantowym.

W doświadczeniach przeprowadzonych w Instytucie Fizyki PAN dowiedziono, że istnieją takie sieci, które pomimo różnic w kształcie i właściwościach, rozpraszają promieniowanie w identyczny sposób. Są zatem nie do odróżnienia w doświadczeniu.

Innym często występującym problem jest niedostateczna informacja o badanym układzie, wynikająca  np. z niemożliwości pomiaru wszystkich poziomów w widmie energetycznym analizowanego układu. W pionierskim doświadczeniu wykorzystującym promieniowanie mikrofalowe i chaotyczne właściwości badanych układów wykazano, że pełne poznanie ich właściwości, takich jak symetria ze względu na odwrócenie czasu czy też liczba zgubionych, niemożliwych do pomiaru, poziomów energetycznych, jest możliwa.

 

Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Słowa kluczowe (tagi):