Jesteś tutaj

System monitoringu wody ABTOW wykazuje skażenie już w 90 sekund od zatrucia

 

Abtow biotechnology sp. z o.o. to typowa spółka spin-out bezpośrednio związana z powstaniem interdyscyplinarnego zespołu naukowców Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz spółki Tech-form. Podstawą prac zespołu są prace badawczo-rozwojowe z obszaru biomonitoringu jakości wody i komercjalizacji wynalazku naszych naukowców – Automatycznego Biodetektora Toksyczności Ogólnej Wody (ABTOW). ABTOW odpowiada na potrzebę usunięcia ryzyka skażenia wody pitnej. Jest czuły, niezawodny i nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę wodociągową. Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody ABTOW jest szybki i niezawodny: czas reakcji urządzenia na pojawienie się w wodzie substancji szkodliwych to zaledwie 1,5 minuty. W układzie badawczym wykorzystywana jest niewielka ilość wody (około 120 ml), następuje jej szybka wymiana (100ml/min), a stabilność pracy systemu zapewnia wolny wzrost bakterii.

Zaangażowanie specjalistów z zewnątrz (konstruktorów i brokerów technologii) sprawia, że przedsięwzięcie jest wyjątkowo dobrze przygotowane do sprawnej realizacji postawionych sobie celów. Głównym twórcą bioreaktora jest dr Andrzej Woźnica – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, nie można jednak pominąć ogromu prac jakie do tej pory wnieśli również inni naukowcy i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz katowickiej spółki konstruktorskiej. Celem nadrzędnym spółki jest zbudowanie silnego, godnego i niezależnego partnerstwa w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i usługowych dla ochrony i kształtowania środowiska.

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz firma abtow biotechnology sp. z o.o. zdobyli prestiżowe wyróżnienie podczas XVI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Dr Andrzej Woźnica z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prezentuje działanie urządzenia ABTOW