Jesteś tutaj

LSD może pogłębić świadomość. Badania pokazują, że LSD uwalnia mózg od jego naturalnych barier, pozwalając neuronom (które normalnie nie wchodziłyby w interakcje) na łączenie się pomiędzy sobą. Możemy to zaobserwować na skanach mózgu.

Badania zgłębiające wpływ substancji LSD na zmiany w mózgu, przyczyniają się do zrozumienia, jak dochodzi do jego spotkania z umysłem – napisali autorzy w badaniu, które po raz pierwszy opublikował portal PsyPost.

Mózg składa się z 86 miliardów neuronów, które komunikują się ze sobą poprzez sieć połączeń. Przy ograniczonej przestrzeni w czaszce nie wszystkie neurony mają do siebie bezpośredni dostęp. Ludzkie mózgi posiadają drobne różnice w układzie połączeń, dlatego neurolodzy stworzyli mapy obrazujące, które obszary mózgu są ze sobą mniej lub bardziej połączone. 

„Jeśli myślisz o strukturze mózgu jak o licznych drogach, to za ruch odpowiedzialny jest mózg” – powiedział naczelny autor Andrea Luppi, doktorant nauk klinicznych na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Innymi słowy, ta podstawowa infrastruktura stwarza ograniczenia dla obszarów mózgu w kwestii wymieniania informacji. „LSD nie zmieniło układu dróg, ale zmieniło natężenie ruchu” – powiedział Luppi.

W badaniu wzięło udział 20 zdrowych ochotników, którzy wcześniej stosowali leki psychodeliczne. Każdy z nich przeszedł dwa skany czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI) w odstępie dwóch tygodni. Przed pierwszym podano im słoną wodę jako placebo, a przed drugim 75 mikrogramów LSD rozpuszczonego w słonej wodzie. Uczestnicy zamknęli oczy i odpoczywali, gdy aparatura skanowała ich mózgi. Później dokonali subiektywnej oceny swoich wrażeń.

Nic dziwnego, że skany ujawniły głębokie zmiany w sposobie komunikacji mózgu.

LSD tymczasowo zreorganizowało ruch w mózgu, pobudzając komunikację między rejonami, które normalnie ze sobą nie oddziałują. Zamiast podróżować wyeksploatowanymi autostradami, sygnały mózgowe wędrowały okrężnymi drogami poprzez małe, boczne uliczki do odległych miejsc.

„LSD zmienia części naszego mózgu, które potrafią rozmawiać” – powiedział Luppi. Szczególnie zmiana zachodzi w połączeniach, dzięki którym mózg przyjmuje i kategoryzuje informacje ze świata zewnętrznego. Naukowcy odkryli również, że wpływ leku na funkcjonowanie mózgu nie był stały – nie trwał przez cały okres doznania psychodelicznego.

Pod wpływem LSD „mózg może swobodnie badać różnorodne wzorce połączeń funkcjonalnych, które wykraczają poza te narzucone przez anatomię. Najprawdopodobniej właśnie to skutkuje niezwykłymi doświadczeniami opisywanymi podczas stanu psychodelicznego” – napisali autorzy. Zrozumienie, jak dokładnie psychodeliki wpływają na funkcjonowanie mózgu, „może być dalszą obietnicą dla naszego zrozumienia efektów terapeutycznych, które możemy uzyskiwać dzięki tym substancjom”.

To nie pierwszy raz, kiedy badacze odkryli, że psychodeliki zmieniają łączność w mózgu; magiczne grzyby, które zawierają psilocybinę (z ang. psylocybin), również mogą tworzyć „superpołączony” mózg.

Opracowano na podstawie:
https://www.livescience.com/lsd-breaks-down-barriers-brain.html

Badania pokazują, jak LSD wpływa na mózg
Słowa kluczowe (tagi):
,