Jesteś tutaj

Holenderscy badacze, analizując zdolności językowe osób, które tylko w pierwszych miesiącach życia miały kontakt z językiem koreańskim, dowiedli, że ludzie rozwijają swoje umiejętności językowe począwszy od pierwszych miesięcy życia. Okazuje się, że choć zupełnie nie pamiętają swojego ojczystego języka, to dużo łatwiej niż rdzenni Holendrzy uczą się rozpoznawania dźwięków unikalnych dla języka koreańskiego.

Trójka badaczy z Instytutu Psycholingiwstyki Maxa Plancka ustaliła, że dzieci są zdolne do zdobywania i utrwalania fonologicznych informacji także w pierwszych sześciu miesiącach życia. Jiyoun Choi, Mirjam Broersma i Anne Cutle w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” opisują swoje studia nad grupą dorosłych osób pochodzenia koreańskiego, adoptowanych jako dzieci przez holenderskich rodziców.

Dotychczas naukowcy zgadzali się – choć nie było to jeszcze potwierdzone – że ludzki rozwój fonologiczny (zdolność oddzielania i odróżniania dźwięków mowy) zaczyna się nie wcześniej niż po osiągnięciu szóstego miesiąca życia. Najnowsze badania pokazują, że nie tylko dzieje się to wcześniej, ale że przyswojone wówczas informacje pozostają prawdopodobnie do końca życia.

Badania przeprowadzono na trzech grupach dorosłych ludzi mieszkających obecnie w Holandii. Pierwsza grupa składała się z osób, które były adoptowane z Korei po ukończeniu 17 miesiąca życia. Druga grupa to osoby adoptowane z Korei przed osiągnięciem 6 miesiąca życia, a trzecia – grupa kontrolna – to osoby które urodziły się w kraju zamieszkania, czyli w Holandii. Wszyscy badani słuchali dźwięków językowych charakterystycznych i unikatowych dla języka koreańskiego, aby sprawdzić, czy są w stanie odróżnić te dźwięki. Następnie każda grupa była uczona rozróżniania tych dźwięków i na każdym uczestniku przeprowadzano testy, jak dobrze radzi sobie z tym zadaniem.

Raport z badań pokazuje, że członkowie żadnej z trzech grup nie byli w stanie rozróżnić dźwięków w pierwszym teście, przeprowadzonym tylko po przesłuchaniu unikatowych koreańskich dźwięków mowy. Natomiast drugi test przyniósł różne wyniki w poszczególnych grupach, ale obie grupy osób adoptowanych uczyły się rozróżniania dźwięków znacznie sprawniej niż grupa kontrolna. To, jak twierdzą badacze, może oznaczać, że wszystkie osoby adoptowane zdążyły zdobyć pewne zdolności fonologiczne w okresie przed adopcją, kiedy przebywały jeszcze w Korei. 

Wypływa z tego wniosek, że również na najwcześniejszym etapie rozwoju dzieci potrafią przyswoić sobie pewne fonologiczne informacje i pozostają one z nimi także w dorosłym życiu. Zdaniem autorów badania jest to wstęp do nowej fali badań, których celem ma być lepsze zrozumienie tego czego i w jaki sposób dzieci uczą się w najwcześniejszym okresie życia.

 

Źródło badań: Jiyoun Choi et al. Early phonology revealed by international adoptees' birth language retention, "Proceedings of the National Academy of Sciences" (2017). DOI: 10.1073/pnas.1706405114

Opracowano na podstawie artykułu Study finds babies younger than six months old able to acquire phonological knowledge umieszczonego w serwisie medicalxpress.com.

 

Osoby adoptowane z Korei jako niemowlęta, jako dorośli łatwiej przyswajają sobie ten język. Fot. domena publiczna