Jesteś tutaj

Badania realizowane w ramach programu SYMFONIA 3 uruchomionego przez Narodowe Centrum Nauki

Wiele badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim, w tym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii realizowanych jest w obszarze nauk farmaceutycznych i chemii leków. Jednym z projektów prowadzonych w tej tematyce są badania nad wpływem procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie realizowane w ramach programu SYMFONIA 3 uruchomionego przez Narodowe Centrum Nauki. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch,– kierownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Głównym celem niniejszego projektu badawczego jest identyfikacja roli czynników fizykochemicznych i ich wzajemnych zależności w określaniu stabilności amorficznych form farmaceutycznych substancji czynnych (API), które mają duży potencjał terapeutyczny, ale ich formy krystaliczne są słabo rozpuszczalne w wodzie. Szczególny nacisk będzie postawiony na badania substancji leczniczych w amorficznych kompozycjach. U podstaw planowanych badań leży hipoteza, że istnieje kombinacja czynników fizykochemicznych, które determinują stabilność amorficznych form API. Ważnym celem projektu jest także ustalenie wpływu różnych metod amorfizacji i różnych substancji pomocniczych na stabilność fizyczną amorficznych kompozycji farmaceutycznych, które charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością w wodzie i biodostępnością. Wyniki badań mogą znaleźć szerokie zastosowanie w obszarze farmakodynamiki i zastosowania leków w medycynie. Podmiotami potencjalnie zainteresowanymi wynikami badań mogą być firmy farmaceutyczne jako producenci środków farmakologicznych.

 

Słowa kluczowe (tagi):