13 i 14 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja pt. „Adam Didur. Konferencja naukowa w 70. rocznicę śmierci”

Spotkanie poświęcone będzie twórczości i działalności Adama Didura, polskiego śpiewaka operowego o światowej sławie. Najwybitniejszy bas – basso cantante – w dziejach wokalistyki polskiej, uznawany za jednego z czołowych śpiewaków basowych w dziejach wokalistyki światowej, równocześnie wykonywał z powodzeniem niektóre partie barytonowe. Wpływ na jego twórczość mieli wybitni artyści: Julian Jeromin, Walery Wysocki, Francesco Emerich, Emil Młynarski, czy Arturo Toscanini. Występował z powodzeniem w Operze Warszawskiej (1899–1903, 1906–1908) i Operze Lwowskiej (od 1908 corocznie; 1932–1938), La Scali (1895–1899; 1903 – odnowienie kontraktu), Royal Opera Covent Garden (debiut: 1905), Manhattan Opera House (1906–1910), Metropolitan Opera (1908–1932) i wszystkich największych scenach operowych świata.

Interdyscyplinarny charakter konferencji ma w zamierzeniu połączyć refleksję naukową i artystyczną głównie przedstawicieli teatrologii i muzykologii. Obrady obejmować będą następujące kręgi badawcze:

  • Adam Didur – repertuar operowy artysty;
  • Kręgi artystyczne – twórcy i uczniowie wokół Adama Didura;
  • Opera Katowicka Adama Didura;
  • Współczesna recepcja repertuaru Adama Didura.


Wyniki obrad wpisują się we wciąż aktualną potrzebę ustaleń faktograficznych oraz mają na uwadze postulat naglącej weryfikacji obecnych w literaturze przedmiotu ocen lub przemilczenia wielu faktów w działalności Adama Didura, przede wszystkim w latach czterdziestrych XX wieku. Postęp badań i ranga opracowań z zakresu historii współczesnej może walnie przyczynić się do oświetlenia narosłych kwestii spornych. Frapującym przedmiotem badań może się okazać omówienie operowego repertuaru Didura oraz jego następców z zastosowaniem nowych metod badawczych w dziedzinie teatrologii i muzykologii. 

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Adam Didur w operze Borys Godunow. Fot. domena publiczna
Słowa kluczowe (tagi):