Jesteś tutaj

Od 6 do 10 grudnia 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (plac Sławika i Antalla 1) odbywać się będzie 16. Szczyt Cyfrowy ONZ – Internet Governance Forum 2021. To jedna z największych międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce zarządzania internetem. 

Hasło tegorocznego spotkania to „Internet United”, czyli otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. W szczycie wezmą udział sekretarz generalny ONZ António Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji z całego świata, przedstawiciele biznesu z różnych kontynentów, a także działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Podczas wydarzenia zapadną najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu.

Program

W programie fazy głównej Szczytu Cyfrowego (7–10 grudnia) oraz tzw. dnia zero (6 grudnia) znalazło się łącznie ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i networkingowe, sesje wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych oraz sesja parlamentarna.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział również w warsztatach przygotowanych przez osoby ze wszystkich stron świata. Poświęcone będą m.in. ochronie dzieci w internecie, zrównoważonej konsumpcji w ramach e-commerce, cyfrowym prawom i obowiązkom czy wolności słowa w internecie (pełna lista warsztatów). 

Program dostępny jest na stronie wydarzenia i jest aktualizowany na bieżąco.

Projekt „Youth Summit”

W ramach Szczytu Cyfrowego organizowany jest projekt „Youth Summit”, skierowany do osób w wieku 18–30 lat. Jego celem jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni do aktywnego uczestnictwa w procesie zarządzania internetem poprzez udział w wielostronnym dialogu pomiędzy przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i środowisk akademickich na temat takich dziedzin, jak cyberbezpieczeństwo, włączenie cyfrowe czy zrównoważony rozwój cyfrowy.

Tematem tegorocznego projektu będzie policy-making i związane z nim umiejętności docierania do różnych grup interesów.

Youth IGF Poland to inicjatywa stworzona w 2020 roku we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.