Jesteś tutaj

Fot. pixabay.com
20.01.2017

Kolejna hipoteza przebiegu wymierania kredowego: winne związki siarki

Teoria impaktu potężnej asteroidy z naszą planetą sprzed ok. 66 milionów lat to najpopularniejsze i najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie faktu, że pod koniec ery mezozoicznej przestało istnieć 75 proc. gatunków, w tym niepodzielne rządzące na lądzie, w wodzie i w powietrzu gady. Uderzenie ogromnego ciała niebieskiego miało uwolnić do atmosfery równie ogromne ilości pyłów, które uformowały barierę...

Drzewa w Górach Zerawszańskich (Tadżykistan). Fot. Magdalena Opała-Owczarek
08.12.2016

Tysiącletnie drzewa Tadżykistanu

Dendrologia to jedna z najliczniej rozgałęzionych nauk botanicznych. Wiek XX przyniósł ogromny rozkwit poszczególnych dyscyplin, wprzęgając je w poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak i dlaczego zmienia się klimat. Przez świat przetacza się polityczna, gospodarcza, naukowa, a także publiczna debata, której najważniejszym celem jest przeciwdziałanie następstwom zmian klimatu bądź przystosowanie się do nich. Aby jednak poznać przyczyny zachodzących zmian, niezbędna jest...

XVI edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
05.12.2016

Wykład pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu”

Referat pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu” wygłosi prof. dr hab. Jacek Jania z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W abstrakcie wystąpienia czytamy:
„Aktualne ocieplanie się klimatu jest faktem. Powszechnie uznaje się antropogeniczne przyczyny tych zmian. Naturalne procesy klimatyczne zachodzą w obrębie systemu: atmosfera – oceany – kriosfera i mają skalę globalną. Na tle podstawowych...

Strony