Jesteś tutaj

Konferencja „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”
01.02.2017

Konferencja „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”

Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wreszcie projektowane wyjście Wielkiej Brytanii z tej organizacji prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej. Tytuł konferencji nawiązuje do przypadającej w tym roku 60. rocznicy podpisania Traktatów rzymskich, które w istocie zapoczątkowały tworzenie się systemu prawa wspólnotowego.

Stosunkowo szerokie ujęcie tematu pozwala na...

Nagrody Nobla 2016 – fizyka
04.10.2016

Nagrody Nobla 2016 – fizyka

Trójka Brytyjczyków pracujących w Stanach Zjednoczonych została nagrodzona za teoretyczne odkrycia dotyczące topologicznych przejść fazowych oraz topologicznych faz materii, przy czym jedna połowa nagrody trafiła do Thoulessa (University of Washington w Seattle), a druga połowa do Haldane’a (Princeton University) oraz Kosterlitza (Brown University).

Stosując skomplikowane metody matematyczne, uhonorowani badali osobliwe fazy i stany materii,...

Strony