Jesteś tutaj

Dmitri Mendeleev | Credit image: Unknown author, Unknown source, Public Domain, via Wikipedia
31.01.2020

Rocznica urodzin Dmitrija Mendelejewa

XIX wiek był czasem tworzenia podstaw wiedzy, która w XX i XXI wieku konstytuuje świat. Tak, jak w Karol Darwin postawił kamień milowy w rozwoju biologii, Thomas Edison zelektryfikował świat, tak samo dokonania odkrycia Dmitrija Mendelejewa zmieniły na zawsze dziedzinę chemii. Oczywiście żaden z nich nie działał w odosobnieniu, a nawet więcej – wszystkich trzech łączy to, że w tym samym czasie ich największe odkrycia były „współodkrywane” zupełnie gdzie indziej przez kogoś innego. Poza tym...

Układ okresowy pierwiastków. Źródło: Wikipedia
09.06.2016

Nowe pierwiastki otrzymały imiona

Zespoły naukowców z USA, Rosji i Japonii zostały uznane za odkrywców nowych pierwiastków, a więc przyznano im prawo do nadania nazw – oczywiście wedle określonych, bardzo rygorystycznych zasad. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie, odpowiedzialna jest także za potwierdzenie odkrycia nowych pierwiastków oraz...

Układ okresowy pierwiastków. Fot. Sandbh (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
04.01.2016

Nowe pierwiastki na tablicy Mendelejewa

IUPAC ogłosiła również, że odkrycie pierwiastka 113 należy się naukowcom z grupy RIKEN w Wako w Japonii (27 września 2012 roku), kierowanym przez profesora Kosukego Moritę. Siódmy wiersz układu jest zatem wreszcie zapełniony. Odkryte pierwiastki otrzymały na razie nazwy tymczasowe wywodzące się od liczby atomowej pierwiastków (zgodnie z systematyczną terminologią IUPAC dla nowych pierwiastków): ununtrium (Uut  113), ununpentium (Uup  115), ununseptium (Uus  117),  ...