Jesteś tutaj

01.02.2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów

Prof. Hasterok, kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, uzyskał największe środki w panelu NZ konkursu HARMONIA na badania pn. „Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon a adaptacja do zróżnicowanych warunków środowiska”...

06.02.2015

Ogłoszono wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. Robert Hasterok, kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, na projekt pn. „CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw?”, otrzyma od NCN aż 1 995 175 zł. Łączna pula środków wynosiła prawie 53 mln zł – została ona podzielona pomiędzy 51 projektów. W ramach konkursu HARMONIA 6 o dofinansowanie mogły się ubiegać projekty prowadzone w ramach współpracy...