Jesteś tutaj

Anomalia Południowego Atlantyku (SAA) | Image credit: Christopher C. Finlay, Clemens Kloss, Nils Olsen, Magnus D. Hammer, Lars Tøffner-Clausen, Alexander Grayver & Alexey Kuvshinov, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
23.03.2021

Anomalia magnetyczna nad południowym Atlantykiem

Promieniowanie jest bezbarwnym, pozbawionym smaku i zapachu wrogiem zarówno ludzi, jak i elektroniki. A dzięki zmianom w polu magnetycznym Ziemi region zwany Anomalią Południowego Atlantyku (SAA) regularnie wystawia orbitujące statki kosmiczne na działanie niebezpiecznych cząstek. Przez lata SAA był odpowiedzialny za kilka awarii statków kosmicznych. Z tego powodu ustala się, kiedy astronauci mogą, a kiedy nie powinni wykonywać spacerów kosmicznych. W miarę, jak przestrzeń wokół Ziemi...

Fot. pixabay.com
08.05.2019

Wykład otwarty „Przybysze z kosmosu. Tajemnicze ślady cząstek”

Docierające do Ziemi fale elektromagnetyczne i rozpędzone do prędkości bliskiej prędkości światła cząstki o ogromnej energii bombardują nieprzerwanie naszą planetę. Około 90 proc. cząstek wpadających w atmosferę to protony, 9 proc. to cząstki alfa, około 1 proc. stanowią elektrony. Zdarzają się też nieliczne jądra ciężkich pierwiastków. Pomimo tego, że promieniowanie pierwotne jest absorbowane w atmosferze, do powierzchni Ziemi dociera ogromna liczba cząstek wtórnych....

Start Super Pressure Balloon w Nowej Zelandii. Fot. NASA/Bill Rodman
25.04.2017

Wystartował balon NASA z polskimi przyrządami

Balon NASA wyniósł również w obszar bliskiego kosmosu eksperyment EUSO (Extreme Universe Space Observatory) zbudowany przez międzynarodową kolaborację naukową. Jej celem jest obserwacja zjawisk towarzyszących penetracji ziemskiej atmosfery przez promieniowanie kosmiczne o bardzo dużych energiach, docierające do Ziemi spoza naszej galaktyki. Przyrządy, do których elektroniczne podzespoły wykonali eksperci Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, szukają kosmicznych...

Strony