Jesteś tutaj

Żółte, pomarańczowe i czerwone liście | fot. Pixabay.com
20.09.2022

Początek astronomicznej jesieni

Należy pamiętać, że pierwszy dzień jesieni astronomicznej to nie to samo, co pierwszy dzień jesieni kalendarzowej. Często pomiędzy nimi wypada jeden dzień różnicy. Tak było m.in. w 2021 roku. Z tego powodu często mamy problemy z określeniem tego, która jesień zaczyna się wcześniej. W latach, w których jesień kalendarzowa i astronomiczna rozpoczynają się dzień po dniu, najpierw przychodzi zmiana astronomicznej pory roku. 

Początek astronomicznej jesieni związany jest ze zjawiskiem...

Fot. pixabay.com
21.09.2020

Początek astronomicznej jesieni

Za początek jesieni astronomicznej przyjmuje się moment, w którym Słońce osiąga tzw. punkt Wagi, znany też jako punkt równonocy jesiennej. Punkt Wagi to miejsce na nieboskłonie będące jeden z dwóch punktów stycznych najważniejszych okręgów związanych z ruchem Ziemi – równika niebieskiego i ekliptyki ("śladu" po ruchu obrotowym naszej planety i jej ruchu obiegowym wokół Słońca). Nazwa tego punktu związana jest z obserwacjami starożytnych astronomowów, którzy zauważyli, że w tym samym czasie...

Sonda Cassini-Huygems zbliża się do Saturna – wizja artystyczna. Fot. ESA
13.01.2017

Astronomiczne wydarzenia 2017 roku

Wszystkie godziny podano zgodnie z obowiązującym czasem urzędowym (letnim lub zimowym).

Astronomia związana jest z kalendarzem, zatem od niego zaczniemy. Rok 2017 będzie rokiem zwykłym, czyli będzie liczył sobie 365 dni. W rachubie ciągłej dni, stosowanej w astronomii, noszącej nazwę daty juliańskiej, rok 2017 rozpocznie się liczbą JD 2457754,5. 

Dni świąteczne:
01.01. Nowy Rok – niedziela,            ...

Strony