Jesteś tutaj

Submitted by RK on czw., 06/11/2020 - 18:37, last updated on czw., 06/11/2020 - 18:37
wnętrze budynku rządu
27.01.2022

Naukowcy badają, jak obawy o zdrowie kształtują poparcie polityczne

Sytuacja, w której znalazły się niemal wszystkie społeczeństwa w pierwszych miesiącach 2020 roku była niezwykle trudna – nowa, nieprzewidywalna, wymagająca szybkich decyzji ze strony rządzących i spójności społecznej w realizacji wprowadzanych restrykcji. Pandemia zachwiała jedną z podstawowych potrzeb człowieka, mianowicie poczuciem bezpieczeństwa. Nieznane mechanizmy działania wirusa SARS-CoV-2, niepewność co do jego konsekwencji zdrowotnych, jak również kolejne raporty o wymykającej się...

dziewczyna siedząca przed laptopem
30.12.2021

Jakość życia studentów po roku pandemii

W marcu 2021 roku interdyscyplinarny zespół naukowców działający na Wydziale Nauk Społecznych UŚ przeprowadził badania dotyczące jakości życia polskich studentów po roku pandemii. Ankiety wypełniło 1000 respondentów z uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski. Dr Natalia Stępień-Lampa wspólnie z dr hab. Elżbietą Turską, prof. UŚ z Instytutu Psychologii UŚ wykorzystały ich wyniki do określenia predyktorów[1] jakości życia młodych osób po roku pandemii.

– Jednym z predyktorów...

osoba w maseczce
08.12.2021

Wypaleni pandemią

Badania poświęcone funkcjonowaniu człowieka w warunkach stresu pokazały, iż długotrwałe poczucie, że własne zasoby i umiejętności radzenia sobie nie są wystarczające względem wymagań sytuacyjnych i powodują zjawisko wypalenia (Maslach i Leitner, 2016). Wypalenie najczęściej doświadczane jest w kontekście środowiska zawodowego, jednak syndrom ten obserwuje się także w ramach funkcjonowania w innych rolach, np. w roli rodzicielskiej (Mikołajczak etal., 2019).

Pandemia COVID-19 wiąże...

Strony