Od 21 do 23 października 2016 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 9) obywać się będzie  II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Celem sympozjum jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Tematyka konferencji obejmuje zaganiania związane z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką, „dydaktyką ewolucyjną”. Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą nad znaczeniem i rzeczywistą rolą neurobiologii w edukacji, autorytetem nauczyciela, znaczeniem płci w osiągnięciach szkolnych (neuroseksualność człowieka), biologicznymi podstawami oceniania, znaczeniem kompetencji, jakie kreuje szkoła poza jej środowiskiem społecznym, mózgami uczniów i ich nauczycieli, wpływem TIK na rozwój i funkcjonowanie mózgu, komunikacją w aspekcie neurobiologicznym (zwłaszcza w kontekście znaczenia mechanizmów lustrzanych). Konferencja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli oświaty oraz innych zainteresowanych tematyką.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.neurodydaktyka.us.edu.pl.

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki, logo
Słowa kluczowe (tagi):