Jesteś tutaj

Nagrody Nobla 2016 – fizyka
04.10.2016

Nagrody Nobla 2016 – fizyka

Trójka Brytyjczyków pracujących w Stanach Zjednoczonych została nagrodzona za teoretyczne odkrycia dotyczące topologicznych przejść fazowych oraz topologicznych faz materii, przy czym jedna połowa nagrody trafiła do Thoulessa (University of Washington w Seattle), a druga połowa do Haldane’a (Princeton University) oraz Kosterlitza (Brown University).

Stosując skomplikowane metody matematyczne, uhonorowani badali osobliwe fazy i stany materii,...

Nagrody Nobla 2016 – medycyna i fizjologia
04.10.2016

Nagrody Nobla 2016 – medycyna i fizjologia

Yoshinori Ohsumi jest 23. laureatem Nagrody Nobla urodzonym w Japonii i szóstym Japończykiem – laureatem nagrody w dziedzinie fizjologii i medycyny. Otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za odkrycie mechanizmu autofagii, inaczej autofagocytozy. To proces kataboliczny polegający na trawieniu przez komórkę obumarłych lub uszkodzonych elementów jej struktury. Występuje u wszystkich eukariontów i ma miejsce zarówno w komórkach zdrowych, jak i patologicznych. W okresie niedoboru...

Henri Becquerel. Fot. wikipedia.org
15.12.2015

Rocznica urodzin Henriego Becquerela

Do zainteresowań badawczych Becquerela, studenta nauk ścisłych na École polytechnique w podparyskim Palaiseau oraz inżynierii na stołecznej École nationale des ponts et chaussées, należały magnetyzm, polaryzacja światła oraz fluorescencja. I to właśnie zajmując się ostatnim z wymienionych zjawisk, Becquerel w roku 1896 przypadkowo odkrył radioaktywność. Jego doświadczenia polegały na naświetlaniu światłem słonecznym różnych minerałów i owijaniu ich następnie w kliszę...

Strony