Jesteś tutaj

źródło: domena publiczna - Pixabay.com
26.07.2020

Czy harmonia muzyczna jest uniwersalna?

Muzyka tworzona przez przedstawicieli kultury zachodniej jest oparta na harmonii, czyli na współbrzmieniu kilku dźwięków. Odkąd ustalono, że to, co charakterystyczne dla tej cywilizacji wcale nie musi być uniwersalne, zadajemy sobie pytanie, czy podobne zjawisko odpowiada także muzyce innych kultur? I dlaczego właściwie pewne dźwięki wydają nam się przyjemne, a inne drażnią nasze uszy?

Te pytania zadawali sobie też badacze z zespołu Josha McDermotta pracujący w McGovern Institute for...

18.05.2020

Wykład dr Magdaleny Szyndler „Folklor muzyczny Beskidów. Karpackie instrumenty ludowe”

Prowadząca wykład jest etnomuzykologiem, folklorystką, pedagogiem i muzykiem – gra na skrzypcach. Od czasu wykładów mistrzowskich uzyskała habilitację, od 2019 roku jest również zatrudniona na stanowisku profesora UŚ na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

...

06.04.2020

Wykład dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej „Sztuka dyrygowania – historia i współczesność”

Dr hab. Małgorzata Kaniowska jest dyrygentem, pedagogiem i animatorem kultury. Pracuje na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (dawnym Wydziale Artystycznym), na którym pełni funkcję prodziekana ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia. Jest założycielką i dyrektorem artystycznym orkiestry „Camerata Impuls”, z którą zrealizowała szereg projektów koncertowych i fonograficznych (udział w nagraniu 14 płyt kompaktowych). Jako dyrygent...

Strony