Jesteś tutaj

Karol Szymanowski w kapeluszu
05.09.2022

Rocznica urodzin Karola Szymanowskiego

Karol przyszedł na świat w rodzinnym majątku. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął od pierwszych dźwięków wykonanych w domu na pianinie, pod okiem swojego ojca, Stanisława Bonawentury Mariana Korwin-Szymanowskiego. Z czasem nauka gry przeniosła się do szkoły muzycznej u Gustawa Neuhausa w Elizawetgradzie. Nie był wirtuozem, ale dzięki swojemu talentowi, który bezwarunkowo posiadał oraz umiejętnościom posiadał możliwość koncertowania, co było dla niego ważne nie tylko dlatego, by spełniać swe...

muzycy grający w orkiestrze ukazani podczas koncertu
11.08.2022

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Za twórcę muzyki uważa się Jubala, potomka Kaina, jak jest napisane w pierwszej księdze Pisma Świętego (Rdz 4,21). Jubal to jedyny muzyk wymieniony w Biblii w czasach przed Potopem. Grał na lirze i flecie. Mitologia rzymska z kolei podaje sylwetkę Merkurego, który zgodnie z wierzeniami zrobił lirę ze skorupy żółwia.

Dla wielu naukowców powstanie muzyki jest nader intrygujące. Nie sposób dokładnie określić daty, kiedy miała swój początek, lecz wiadomo, że sięga ona czasów...

Wilno, kościół benedyktynek pw. św. Katarzyny – 1875 rok (Teka Wileńska) | Fot.  ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
30.06.2022

Odkrywanie zapomnianego świata benedyktynek w Wilnie

Głównym obszarem zainteresowań prof. Jolanty Gwioździk jest zakon benedyktynek, który został zreformowany w Polsce jako pierwszy po soborze trydenckim (1545– 1563). Powstała wówczas tzw. kongregacja chełmińska łącząca 22 klasztory benedyktynek położone na terenie całej ówczesnej Rzeczypospolitej. Konwenty te stanowiły ważne ośrodki aktywności nie tylko religijnej, ale także umysłowej.

– W Europie jest znanych ok. 50 podobnych drukowanych wersji wernakularnych, przeznaczonych dla...

Strony